Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Fujitsu đòi format

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Fujitsu đòi format
Bình chọn

Anh Quang – 0966289939 mang ổ cứng laptop 120Gb tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng lapptop Fujitsu đòi format. Ngày 07/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *