Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop bad sector
Bình chọn

Ngày 02/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho Anh Nghĩa_0916253333. Ổ cứng laptop Hitachi 1T bị bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *