Khôi phục dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng hỏng đầu từ
Bình chọn

Ngày 11/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho khách hàng Anh Dũng. Ổ cứng Model: HD403L. Ổ cứng Samsung 40G hỏng đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *