Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi cơ
Bình chọn

Ngày 15/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi cơ cho Anh Tuấn Anh_0988896936. Ổ cứng Model: HTS5450_500A7. Ổ cứng Hitachi 500G lỗi cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *