Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi đầu đọc hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi đầu đọc hỏng
Bình chọn

Ngày 23/06/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi cho Chị Hà_0913582772. Ổ cứng Model: HTS5410_60. Ổ Hitachi 60G đầu đọc hỏng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *