Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi chết cơ
Bình chọn

Ngày 26/03/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi cho Anh Hưng_0914303638. Ổ cứng Model: HTS5475_500. Ổ cứng Hitachi 500G chết cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *