Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị cháy

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi bị cháy
Bình chọn

Ngày 18/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi cho Anh Thưởng_01676256251. Ổ cứng Model: HZS5450_500. Ổ Hitachi 500G bị cháy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *