KHôi phục dữ liệu ổ cứng HD lỗi đầu từ

KHôi phục dữ liệu ổ cứng HD lỗi đầu từ
Bình chọn

Anh Lâm – 01274404444 mang tới ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD160JJ) yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng HD bị lỗi đầu từ. Ngày 28/07/2015 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Anh Lâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *