Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu
Bình chọn

khách hàng 0918247164 mang ổ cứng 160Gb (Model: MHZ2160BH) tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Fujitsu. Tình trạng ổ cứng khi mang tới không nhận ổ, sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 03/11/2015 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *