Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Quý – 0986200587 mang ổ cứng di động 1Tb (Model: WD10JMVW) tới yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Western đầu từ lỗi. Ngày 27/10/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *