Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động 2Tb mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động 2Tb mất dữ liệu
Bình chọn

Chị Linh – 0986708394 mang ổ cứng 2Tb tơi công ty với mong muốn khôi phục dữ liệu ổ cứng di động bị mất dữ liệu. Ngày 11/11/2015 sau khi phục hồi thành công dữ liệu được bàn giao đầy đủ lại cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *