Khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung ghost nhầm
Bình chọn

Chị Hương – 01696200272 mang ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD250HJ) yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Desktop Samsung do ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 07/08/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho khách hàng Chị Hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *