Khôi phục dữ liệu ổ cứng đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng đầu từ lỗi
Bình chọn

Ngày 20/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Bắc_0912157297. Ổ cứng Model: HD163GJ. Ổ Samsung 160G đầu từ lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *