Khôi phục dữ liệu ổ cứng đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng đầu từ hỏng
Bình chọn

Ngày 30/03/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate đầu từ hỏng cho Anh Bách_0983215789. Ổ cứng Seagate 500G đầu từ hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *