Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ kêu lọc cọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ kêu lọc cọc
Bình chọn

Ngày 13/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho khách hàng Anh Dũng_0912585677. Ổ cứng Model:  HD081GJ. Ổ cứng Samsung 80G chết cơ kêu lọc cọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *