Khôi phục dữ liệu ổ cứng cháy cụm đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng cháy cụm đầu đọc
Bình chọn

Ngày 03/05/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi cho Anh Trung_0903427071. Ổ cứng Model: HTS7210_100. Ổ cứng Hitachi 1T cháy cụm đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *