Khôi phục dữ liệu ổ cứng bị bad đã format ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng bị bad đã format ổ
Bình chọn

Ngày 11/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate cho Anh Dương_0904080783. Ổ cứng Seagate 500G  hiện tượng bị bad đã format ổ cứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *