Khôi phục dữ liệu ổ bị cháy đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ bị cháy đầu từ
Bình chọn

Ngày 24/04/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Thiện F87. Ổ cứng Model: HD253GJ. Ổ Samsung 250G bị cháy đầu từ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *