Khôi phục dữ liệu máy laptop mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu máy laptop mất dữ liệu
Bình chọn

Chị Hoa – 0976299695 mang ổ cứng tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu máy laptop MSI mất dữ liệu do chia lại phân vùng ổ cứng. Ngày 05/10/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho Chị Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *