Khôi phục dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ
Bình chọn

Chị Hiền – 0986551166 mang ổ cứng Desktop 160Gb (Model: WD1600AAJS) tới yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Western hỏng đầu từ. Ngày 18/09/2015 công ty bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Chị Hiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *