Khôi phục dữ liệu HDD Western hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu HDD Western hỏng đầu đọc
Bình chọn

Anh long yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Western laptop hỏng đầu đọc, tên Model: WD5000BPVT, ổ cứng laptop Western có dung lượng 500Gb. Cho tới ngày 09/12/2013 công ty đã trả lại dữ liệu đã khôi phục cho anh Long_0912565577.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *