Khôi phục dữ liệu HDD Seagate không nhận

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate không nhận
Bình chọn

Anh Biển – 0984864868 mang ổ cứng 160Gb tới với mong muốn khôi phục dữ liệu HDD Seagate, khách hàng mang tới ổ cứng trong tình trạng không nhận ổ. Qua kiểm tra sơ bộ nguyên nhân ổ cứng không nhận là do bị chết cơ. Ngày 27/10/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *