Khôi phục dữ liệu HDD Seagate bad nặng

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate bad nặng
Bình chọn

Ngày 04/03/2013, Khôi phục dữ liệu HDD Seagate cho Anh Sơn_0962778276 Ổ cứng Seagate 1T bị bad nặng, đã format ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *