Khôi phục dữ liệu HDD máy tính bàn hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu HDD máy tính bàn hỏng cơ
Bình chọn

Ngày 12/05/2013, Khôi phục dữ liệu HDD máy tính bàn hỏng cơ cho Anh Hải_0989930886. Ổ cứng Model: HD161GJ. Ổ Samsung 160G hỏng cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *