Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn xóa nhầm dữ liệu

Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn xóa nhầm dữ liệu
Bình chọn

Anh Giáp 0917658488 mang tới ổ cứng 80Gb (Model: WD800AAJS) yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Western xóa nhầm dữ liệu, đã chạy phần mềm không thành công. Ngày 07/09/2015 sau khi phục hồi công ty đã bàn giao toàn bộ cho Anh Giáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *