Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung ghost nhầm
Bình chọn

Anh Vượng – 0919659255 mang ổ cứng 320Gb (Model: HD322GJ) tới yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD máy bàn Samsung do ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 06/11/2015 dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *