Khôi phục dữ liệu HDD laptop Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu HDD laptop Western chết cơ
Bình chọn

Ngày 06/03/2013, Khôi phục dữ liệu HDD laptop Western cho anh Phương_0912905008. Ổ cứng Model: WD5000BMVW. Ổ Western 500G chết cơ do và đập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *