Khôi phục dữ liệu HDD laptop WD ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu HDD laptop WD ghost nhầm
Bình chọn

Anh Nghĩa – 0963819590 mang tới ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) với mong muốn giúp anh khôi phục dữ liệu HDD laptop WD do ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 27/07/2015 dữ liệu được bàn giao cho Anh Nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *