Khôi phục dữ liệu HDD laptop Hitachi hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu HDD laptop Hitachi hỏng đầu từ
Bình chọn

Khách hàng – 0903232242 mang ổ cứng Hitachi laptop 750Gb tới công ty với mong muốn công ty giúp đỡ kiểm tra và khôi phục dữ liệu HDD laptop Hitachi bị hỏng đầu từ. Ngày 20/07/2015 dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *