Khôi phục dữ liệu HDD hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu HDD hỏng đầu từ
Bình chọn

Anh Tài – 0914098986 mang ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) tới khôi phục dữ liệu HDD tình trạng hỏng đầu từ. Ngày 10/07/2015 dữ liệu được hoàn trả cho Anh Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *