Khôi phục dữ liệu HDD Hitachi xóa nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu HDD Hitachi xóa nhầm mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 16/03/2013, Khôi phục dữ liệu HDD Hitachi xóa nhầm mất dữ liệu cho Chị Ánh_0903237834. Ổ cứng Model: HTS7250_320 A9. Ổ Hitachi 320G xóa nhầm mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *