Khôi phục dữ liệu HDD di động Western đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu HDD di động Western đầu từ lỗi
Bình chọn

Anh Trung – 0985166589 mang ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20NMVW) tới khôi phục dữ liệu HDD di động Western đầu từ lỗi. Ngày 27/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao toàn bộ cho Anh Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *