Khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western

Khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western
Bình chọn

Khách hàng – O961687xx mang tới ổ cứng 160Gb (Model: WD1600AAJS) tới công ty yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western, ổ cứng mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu. Ngày 21/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *