Khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western bad nặng

Anh Hùng – 0977266021 mang ổ cứng 2Tb (Model: WD20EARX) màu xanh lá cây tới yêu cầu khôi phục dữ liệu HDD Desktop Western bad nặng, đã can thiệp phần mềm không thành công. Ngày 22/10/2015 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button