Khôi phục dữ liệu bị xóa trên điện thoại Android

Khi bạn bị mất hình ảnh, video trên điện thoại thì DiskDigger sẽ là một ứng dụng phục hồi dữ liệu mạnh mẽ mà có thể giúp bạn tìm lại những hình ảnh của bạn bị mất và khôi phục chúng vào điện thoại, hoặc gửi vào tài khoản email của bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn khôi phục dữ liệu bị xóa trên điện thoại.

Lưu ý: Ứng dụng này chỉ có thể khôi phục những hình ảnh dạng JPG, PNG, và các tập tin media MP4 và bạn sẽ cần phải Root các thiết bị của bạn trước khi sử dụng ứng dụng này nếu không nó sẽ không làm việc….

Làm sao để phục hồi dữ liệu bị xóa trên Android?

Phục hồi các tập tin media bị xóa bằng cách sử dụng DiskDigger là rất đơn giản. Sau khi cài đặt DiskDigger, chạy ứng dụng này lên và nó sẽ hiển thị tất cả các hệ thống thiết bị (bao gồm cả SDcard) mà bạn có thể quét các file bị mất. Bạn cần cấp quyền Super User cho ứng dụng này để nó hoạt động.

 Sau khi bạn chọn thiết bị để quét, nhấn vào nút Scan device để tiến hành quét. Sau đó bạn sẽ thấy cửa sổ chính DiskDigger, trong đó cho thấy các tập tin phục hồi đã được tìm thấy.

Các file được tìm thấy sẽ được hiển thị bên phải, để khôi phục lại file đó bạn cần chọn nó và chọn Save local.

Hướng dẫn lấy lại file hình ảnh, video bị xóa trên Android

Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đường dẫn của thư mục mà bạn muốn lưu các tập tin vào. Nếu bạn đang khôi phục dữ liệu tập tin từ bộ nhớ trong, bạn nên lưu các tập tin vào một thẻ SD ngoài. Ứng dụng này không khuyến khích bạn lưu các tập tin vào cùng một phân vùng mà nó được khôi phục, bởi vì như thế sẽ có nguy cơ mất vĩnh viễn các tập tin khác mà bạn có thể lấy lại.

Nếu khó khăn trong việc khôi phục lại dữ liệu, bạn có thể liên hệ đến dịch vụ cứu dữ liệu!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button