Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 01/2014

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 01/2014
Bình chọn

Dưới đây là danh sách khách hàng đã phục hồi dữ liệu thành công tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam. Mời các bạn tham khảo:

phục hồi dữ liệu

Ngày 27/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Nhơn – 0903462376. Ổ cứng Seagate laptop 500Gb lỗi đầu đọc

Ngày 26/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0979856166. Ổ cứng Seagate 1Tb hỏng đầu đọc

Ngày 25/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0914363629. Ổ cứng di động Hitachi 1Tb đánh rơi lỗi cơ. Hoàn thành sau 01 ngày

Ngày 25/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0904968288. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) lỗi đầu đọc

Ngày 24/1/2014 Cứu dữ liệu cho chị Giang – 0943140337. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Modle: WD3200BPVT) chết cơ

Ngày 24/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Ngọc Anh – 0913039627. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi cơ

Ngày 24/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0962990220. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST2500DM000) hỏng đầu đọc

Ngày 23/1/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0906114239. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng cơ

Ngày 23/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Khanh – 0966631812. Ổ cứng Seagate laptop 500Gb hỏng đầu đọc. Trả dữ liệu sau 1 ngày

Ngày 23/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn – 0977838153. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ

Ngày 23/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Giang – 0986011190. Ổ cứng Laptop Toshiba 160Gb (Model: MK1652) hỏng cơ. Hoàn thành sau 1 ngày

Ngày 23/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 01649616130. Ổ cứng samsung 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Khôi phục và trả dữ liệu cho khách hàng sau 30 phút

Ngày 22/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0912766968. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

Ngày 22/1/2014 Cứu dữ liệu cho Chị Trâm – 0912031522. USB 8Gb lỗi mất dữ liệu

Ngày 21/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Vững – 0902110600. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) hỏng cơ. Trả dữ liệu sau 01 ngày

Ngày 21/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Việt – 0912680034. Ổ cứng samsung 80Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Cuu du lieu và trả dữ liệu cho khách hàng sau 30 phút

Ngày 21/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0983735348. Ổ cứng Maxtor 40Gb bad nặng không đọc được dữ liệu. Trả dữ liệu cho khách hàng sau 01 ngày

Ngày 20/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Tuấn Anh – 0987281090. Ổ cứng di động Samsung 320Gb hỏng cơ. Dữ liệu khôi phục và trả trong ngày

Ngày 20/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0936421369. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

Ngày 20/1/2014 Cứu dữ liệu cho anh Phúc – 0902252464. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5061) hỏng đầu đọc

Ngày 19/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Yến – 0974055399. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPKT) lỗi đầu đọc. Trả dữ liệu cho khách hàng sau 01 ngày

Ngày 18/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuyên – 01656849966. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) bad nặng, không đọc được dữ liệu. Nhận 12h00 ngày 17/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 18/1/14

Ngày 18/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Linh – 0982705531. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng cơ. Nhận 15h00 ngày 17/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 18/1/14

Ngày 17/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Điều 0936389818. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD250HJ) chết cơ. Nhận 14h00 ngày 16/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 17/1/14

Ngày 17/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sinh – 0912968128. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AADS) nổ mạch cháy đầu đọc. Nhận 16h30 ngày 16/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 17/1/14

Ngày 17/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thịnh – 0977499852. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hỏng cơ không detect. Nhận 10h30 ngày 16/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 17/1/14

Ngày 16/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hương – công ty ADCC ĐC: 180 Trường Chinh, Hà nội. Ổ cứng Seagate 250G mất dữ liệu do ghost nhầm. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng sau 40 phút

Ngày 16/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đạt – 0913235904. Ổ cứng laptop seagate 250Gb bad nặng. Windows đã scan và repair hỏng cấu trúc đường dẫn. Dữ liệu được khôi phục đầy đủ sau 8 giờ

Ngày 15/1/2014 Phục hồi dữ liện ổ cứng bị lỗi Bad sector cho anh Huy – 0944696898. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) bị bad nặng

Ngày 14/1/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Hải Vân – 0943059519. Ổ di động My Passport 1Tb 2.5″ USB 3.0 hỏng đầu đọc

Ngày 14/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng WD500Gb cho anh Hùng – 0973223794. Ổ cứng bị cài đè windown 8 lên vùng chứa dữ liệu

Ngày 13/1/2014 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb cho anh Hùng. Ổ cứng mất dữ liệu do ghost windows

Ngày 13/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hiếu – 0904519451. Ổ cứng di động My passport 1Tb 2.5″ hỏng đầu đọc

Ngày 13/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0913121981. Ổ cứng laptop 500Gb. Mất định dạng

Ngày 13/1/2014 Phục hồi thành công ổ cứng chết cơ cho khách hàng – 0949513333. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST5000DM002)

Ngày 11/1/2014 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho chị An – 0942875848. Ổ cứng Laptop samsung 500Gb lỗi không đọc được dữ liệu

Ngày 11/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0904210787. Ổ cứng Laptop samsung 640Gb (Model: HM640JJ) chết cơ

Ngày 10/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng cơ. Phục hồi dữ liệu đầy đủ trả sau 01 ngày

Ngày 10/1/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0974635468. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng cơ. Phục hồi toàn bộ và trả sau 01 ngày

Ngày 10/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam 0989394541. Máy tính mất dữ liệu. Phục hồi và trả dữ liệu trong ngày

Ngày 9/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho chú Hà – 0912310985. Ổ cứng Samsung 250Gb mất dữ liệu do ghost nhầm

– 9/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hải – 0913555156. Ổ cứng Western 2Tb lỗi đầu đọc

Ngày 8/1/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hà – Đà Nẵng – 0905098998. Ổ cứng seagate 250Gb hỏng cơ, đã qua nơi khác can thiệp không thành công

Ngày 8/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chú Niên – 0912426929. Ổ cứng laptop Toshiba 40Gb (Model: MK4025) lỗi cơ

Ngày 8/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC cho anh Giáp – 0912227550. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không detect

Ngày 7/1/2014 Phục hồi cho anh Tuấn – 0978109896 dữ liệu từ ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) chết cơ

Ngày 7/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0985225222. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) lỗi cơ

Ngày 6/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Quyên – 0983166938. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb lỗi đầu đọc

Ngày 6/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0913325579. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

Ngày 5/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Lộc – 0904392086. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) lỗi cơ

Ngày 5/1/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Việt -0985151151. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb Ghost nhầm đè dữ liệu

Ngày 3/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chú Lương – 0904235868. Ổ cứng Samsung 250 hỏng cơ

Ngày 2/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 01228409900. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) Chết cơ

Ngày 1/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuyền – 01686222889 Ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10JPVT) ghost nhầm mất dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *