Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 7/2014

Khách hàng khôi phục dữ liệu tháng 7/2014
Bình chọn

Dưới đây là danh sách khách hàng khôi phục dữ liệu tại Công ty TNHH khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam trong tháng &/2014. Mời các bạn tham khảo:

khách hàng khôi phục dữ liệu ổ cứng

 

– 31/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0977891789. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 31/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Ba – 0987644987. Ổ cứng Seagate 160Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 30/7/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho Chú Thanh – 0904 100 448. Ổ cứng di động Western 2Tb. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 30/7/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Linh – 0904 135 964. Ổ cứng Seagate 80Gb chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 30/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0983380868. Ổ cứng lapto Samsung 320Gb (Model:HM320HJ) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 29/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0904492012. Ổ cứng di động Seagate 1Tb chết cơ do va đập. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 29/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0983 639 092. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb lỗi cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 29/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 01692704696. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 29/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thuấn – 0978857562. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BUCT) hỏng đầu đọc

– 28/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tâm – 0942818388. Máy laptop sony vaio khôi phục windows8 bản quyền bị mất dữ liệu, Khách hàng can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 28/7/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Vương – 0904328678. Ổ cứng Segate 250Gb hỏng đầu đọc

– 26/7/2014. Khôi phục dữ liệu cho anh Chiến – 0917840504. Ổ cứng Seagagte 500Gb (Model:ST500DM002) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 25/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đạt – 0944345454. Ổ cứng Seagate 250Gb (7200.11) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 25/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thái – 0942032568. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 25/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0974056989. Ổ cứng Maxtor 30Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 25/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0988626609. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 24/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 01234262222. Ổ cứng Samsung 1.5Tb (Model:HD154UI) chết cơ. Dữ liêu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 24/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Lương – 0972957945. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model: HD103SJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 23/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tập – 0975326936. Ổ cứng laptop Seagate 120Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả khách hàng sau 02 ngày

– 23/7/2014 Cứu dữ liệu cho chị Tuyết – 0977516769. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 23/7/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – 0983456323. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD083GJ) hỏng cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 23/7/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hà – 0904661155. Ổ cứng laptop Hitachi 320 mất dữ liệu. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 22/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Mến – 0932557389. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 22/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0916812332. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 22/7/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – 0978950781. Ổ cứng laptop 500Gb chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 22/7/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Dương – 0988668357. Ổ cứng Samsung 60Gb laptop hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 21/7/2014 Cứu dữ cho anh Hiếu – 0983684911. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) hỏng không nhận.

– 21/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Công – 0976741256. Ổ cứng Hitachi 100Gb chết cơ.

– 21/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang Vinh – 0932372900. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model:MK3265) lỗi đầu đọc

– 20/7/2014 Cứu dữ liệu cho chị Vân – 01688537337. Ổ cứng SSD240G trên máy quay lỗi mất dữ liệu. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 19/7/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hòa – 01236023480. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HA2505C) chết cơ

– 19/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Phương – 0988455033. Ổ cứng Western 40Gb (Model:WD400BD) chết cơ kêu lạch cạch

– 19/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn – 01696246686. Ổ cứng laptop Toshiba 640Gb. Mất dữ liệu do cài đặt windows bản quyền. Khách hàng đã sử dụng phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công

– 19/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0976294833. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) chia lại ổ, mất dữ liệu. Đã sửa dụng phần mềm cứu dữ liệu copy đè

– 18/7/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hà – 01213399948. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 18/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0932209922. Ổ cứng samsung 80Gb (Model:HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 18/7/2014 Lấy lại dữ liệu bị mất cho Chú Sinh – 0966353868. Ổ cứng di động Seagate 500Gb chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 18/7/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0932372900. Ổ cứng di động samsung 1Tb (Model:ST1000LM024). Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày

– 18/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Đỉnh – 0919792555. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AVCS) chết cơ

– 17/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – 0916648537. Ổ cứng laptop Hitachi 160Gb chia lại ổ cứng mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu trả cho khách hàng ngày trong ngày

– 17/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0988888532. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500LM002) chết cơ. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 17/7/2014 Cứu dữ liệu cho chú Tuấn – 0913209540. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 3 ngày

– 17/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phong – 0917293388. Ổ cứng seagate 20Gb bị cháy nổ. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày

– 17/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0936386800. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 16/7/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Việt Anh – 0912323443. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 16/7/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Lợi – 0912084648. Ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 2 ngày

– 16/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0982101183. Ổ cứng Seagate 320Gb (Model:ST320DM000). Hỏng đầu đọc, không detect. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 16/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0989953568. Ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) chết cơ

– 15/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cung – 0989093535. Ổ cứng laptop (Model:HM500LI) hỏng đầu đọc

– 15/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hoạt – 0987211586. Ổ cứng laptop seagate 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu, đã qua nơi khác can thiệp ko thành công

– 14/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiệu – 0946110246. Ổ cứng Hitachi 250Gb. Khôi phục windows mất dữ liệu. Dữ liệu khách hàng chờ lấy ngay

– 14/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thăng – 0947256566. Ổ cứng laptop Western 640Gb (Model:WD6400BPVT) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi sau 2 ngày

– 14/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Vũ – 01654190543. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sàu 2 ngày

– 14/7/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Trường – 0947109286. Ổ cứng Western 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 14/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0986787656. Ổ cứng máy tính Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi đầu đọc

– 13/7/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chị Trang – 0966110286. Ổ cứng di động Toshiba 1Tb mất dữ liệu do format trên hệ điều hành MAC

– 12/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0984096386. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 12/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Mỹ – 0983402483. Ổ cứng samsung 160Gb chết cơ do kiến chui vào bên trong. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 12/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho Quảng – 0973202216. Ổ cứng laptop Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 11/7/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Cường – 0988745057. Ổ cứng seagate 1Tb lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 11/7/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Nguyên – 0912095045. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model:WD10JMVW) lỗi đầu đọc

– 11/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Kiên – 0902069740. Ổ cứng Seagate 500Gb. (Model:ST500DM002) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 10/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0988745057. Ổ cứng seagate 1Tb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 02 ngày

– 10/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Nguyệt – 0982421200. Ổ cứng Hitachi 320Gb mất dữ liệu do cài lại windows. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 10/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Duy – 0946511333. Ổ cứng Seagate 160Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 10/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0906066056. Ổ cứng Seagage 250Gb (Model:ST250DM000) hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 9/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 01679814142. Ổ cứng di động Western 500Gb USB 3.0 chết cơ

– 9/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tài – 0987085599. Ổ cứng samsung 80Gb (Model:HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày

– 9/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0948588396. Ổ cứng laptop Toshiba 1Tb (Model:MQ01ABD100) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 9/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Lập – 0979826618. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model:WD5000BPVT) lỗi đầu đọc do va đập

– 8/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0975462863. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trang – 0948070911. Ổ cứng Seagate 250Gb mất dữ liệu do ghost đè. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 8/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Đỉnh – 0919792555. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AACS) hỏng không nhận dạng

– 7/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0915812333. Ổ cứng di động Seagate 750Gb chết cơ do va đập. Dữ liệu được khôi phục thành công sau 2 ngày

– 7/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0978333061. Ổ cứng Laptop Samsung 160Gb. (Model:HM161GI) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 7/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Hiền – 0915194787. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) trong máy sony vaio. Mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc, đã chạy phần mềm khôi phục dữ liệu nhưng không thành công. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 7/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiển – 0988906907. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322HJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 6/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đường – 0912377338. Ổ cứng di động Western 500Gb USB 3.0 hỏng đầu đọc

– 6/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tước – 0933399993. Ổ cứng laptop Fujitsu 250Gb (Model:MJS2250BH) hỏng motor. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 5/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0904340533. Ổ cứng máy chủ IBM_Seagate 500Gb Bad sector mất dữ liệu

– 4/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0906801102. Ổ cứng Western 1Tb mất dữ liệu do ghost nhầm. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong này

– 4/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Lâm – 0988357430. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEKT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 4/7/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đông – 0944713888. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 4/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trình – 0989839969. Ổ cứng seagate 250Gb (Model:ST250DM000) lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 3/7/2014 Cứu dữ liệu cho chị Tâm -0902117687. Ổ cứng Samsung 250Gb hỏng không nhận. Ổ cứng được gửi từ Điện Biên, dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 3/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0987912866. Ổ cứng Laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPVT) chết cơ. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

– 3/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Đường – 0912377338. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500JS) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 3/7/2014 Cứu dữ liệu thành công cho chị Phương – 0912190098. Ổ cứng di động 1Tb hỏng không nhận

– 2/7/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Yoon – 0904833236. Ổ cứng di động Bufalo 500 Gb hỏng không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 2/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Việt – 0947628899. Ổ cứng laptop Western 750Gb (Model:WD7500KMVV) hỏng cơ.

– 2/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng – 0913363688. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu đọc do va đập. Dữ liệu khôi phục đầy đủ sau 2 ngày

– 1/7/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nghĩa – 0915085309. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model:WD3200BEKT). Ổ cứng hỏng do laptop ngập nước biển. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

– 1/7/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đại – 0976676129. Ổ cứng lapto seagate 320Gb 7200.4. Dữ liệu hoàn thành sau 1 ngày

– 1/7/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Trang – 0912145076. Ổ cứng máy laptop Seagate 500Gb hỏng cơ. Dữ liệu hoàn thành sau 1 ngày

– 1/7/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0916923391. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *