Khách hàng cứu dữ liệu tháng 3/2015

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 3/2015
Bình chọn

Dưới đây là danh sách khách hàng đã thực hiện cứu dữ liệu thành công tại Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam trong tháng 3/2015. Mời các bạn tham khảo:

cứu dữ liệu

– 30/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Văn – 0903365002. Ổ cứng Laptop Seagate 250Gb đánh rơi lỗi đầu đọc

– 30/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hằng – 0962257788. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVS) lỗi đầu từ

– 30/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng – 0915015994. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 30/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – 0918281726. Ổ cứng Samsung 160Gb hỏng không nhận

– 30/3/2015 Phục hồi dữ liệu USB 256GB cho anh Sâm – 0983651599

– 28/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Huy – 0932217380. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ)

– 28/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tú – 0978296449. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WT2500AAKS) chết cơ

– 28/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Huy – 01278102299. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) lỗi đầu đọc

– 27/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thanh – 0946254289. Ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb format chia lại ổ cứng mất dữ liệu

– 27/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0963086528. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 27/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hưởng – 0975360317. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 27/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thụ – 0984226594. Ổ cứng Hitachi 320Gb chết cơ

– 26/3/2015 Cứu dữu liệu cho chị Nhàn – 01676411889. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) đánh rơi hỏng đầu từ

– 26/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thành – 01643499451. Ổ cứng laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPVT) hỏng đầu đọc

– 26/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hanh – 0983625232. Ổ cứng Hitachi 320Gb hỏng đầu đọc

– 25/3/2015 Cứu dữu liệu  cho anh Hào – 0985146583. Ổ cứng Western 320GB (Model: WD3200AAJS) lỗi đầu từ

– 25/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0972989666. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi đầu đọc

– 25/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuyến – 0969904444. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500DM002) chết cơ

– 25/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Phan – 0983553836. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABF050) đánh rơi cong vênh

– 25/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – 0948866899. Ổ cứng Laptop Toshiba 160Gb (Model: MK1661) lỗi đầu từ

– 24/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Khanh – 0904319758. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050D) hỏng đầu từ

– 24/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Phương – 0948281789. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) đầu từ lỗi

– 24/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0942581839. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 24/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0975230688. Ổ cứng Western 320Gb ((Model: WD3200AAKS) chết cơ

– 24/3/2015 Cứu dữu liệu  cho anh Luân – 0964618554. Ổ cứng Laptop Western 640Gb (Model: WD6400BPVT) Recovery mất dữ liệu

– 23/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chiến 0989453889. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 23/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 01224221109. Máy laptop Vaio cài windowns mất dữ liệu

– 23/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hưng – 0937898684. Ổ cứng Hitachi 500Gb đầu đọc lỗi

– 23/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0918676011. Máy lapotp HP4230 Recovery mất dữ liệu

– 23/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0904449879. Ổ cứng Laptop Samsung 640Gb (Model: HM641JI) chết cơ

– 21/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lương – 0972957945. Ổ cứng Laptop Samsung (Model: ST500LM012) hỏng đầu đọc

– 21/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bình – 0968688618. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

– 21/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0984241246. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chạy phần mềm cứu dữ liệu recovery bị mất dữ liệu

– 20/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Hải Yến – 0935594880. Ổ cứng Seagate 500Gb chết cơ

– 20/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0968046601. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050) chết cơ

– 20/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0988287278. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050) chết cơ

– 20/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Toàn – 01657525526 ổ cứng laptop Samsung 250Gb (Model: HM250HI) lỗi đầu đọc

– 20/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hùng – 0984293077. Ổ cứng Seagate 500Gb lõi đầu từ

– 19/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0947557828. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hiện tượng bị bad đã format ổ cứng

– 19/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho bác Nam – 0903248878. Ổ cứng máy MAC Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) hỏng không nhận

– 19/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 01643452504. Ổ cứng di động Seagate 1Tb (Model: ST1000LM024) hỏng đầu đọc

– 19/3/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hùng – 0948989048. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng đầu từ

– 19/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 01254058888. Ổ cứng Laptop seagate 250Gb lỗi đầu từ

– 18/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Ích – 0988712728. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi đầu từ

– 18/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nghĩa – 0926886289. Ổ cứng Seagate 320Gb (model: ST320DM000) hỏng không nhận ổ cứng

– 18/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0988360099. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi cơ

– 18/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) hỏng đầu từ

– 17/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0933201989. Ổ cứng Laptop Toshiba 640Gb (Model: MK6476GSX) hỏng cơ

– 17/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0978878067. Ổ cứng Seagate 40Gb chết cơ

– 17/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thế Anh – 0913593627. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) hỏng đầu từ

– 17/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0973933933. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5075GSX) đánh rơi lỗi cơ

– 16/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0936671226. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) chết cơ

– 16/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0986630003. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ

– 16/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hùng – 0913666971. Ổ cứng Samsung 160 chết cơ

– 16/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0913665868. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng đầu từ

– 14/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0978672586. Ổ cứng Hitachi 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 14/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0963967838. Ổ cứng seagate 500gb hỏng đầu từ

– 14/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0982340588. Ổ cứng di động Western 500Gb mất dữ liệu do virus

– 14/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0915578771. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ

– 13/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Long – 0975998010. Ổ cứng Laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) hỏng cơ

– 13/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0972097948. Ổ Samsung 80Gb (Model: SP0842N) chết cơ

– 13/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0949757945. Máy Laptop Dell cài windows mất dữ liệu

– 13/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0979670768. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARX) đầu đọc lỗi

– 12/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0913201183. Ổ cứng di động Western 250Gb hỏng đầu từ

– 12/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Cao – 0914340239. Ổ cứng Western 80Gb (model: WD800BD) chết cơ kêu lạch cạch

– 12/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đại – 0904331086. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265GXS) hỏng đầu từ

– 12/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0914768668. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ

– 11/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Thiều – 0983145486. Ổ cứng Hiatachi 80Gb chết cơ

– 11/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0934588809. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb lỗi máy tính không nhận ổ cứng

– 11/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 01679814142. Ổ cứng laptop Western 640Gb (Model: WD6400BPVT) lỗi đầu đọc

– 11/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Huỳnh – 0903862113. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500BEVT) hỏng đầu đọc

– 11/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Vượng – 0988956793. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu từ

– 10/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Nhân – 0913232378. Ổ cứng Seagate 500Gb không nhận

– 10/3/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Khánh – 01655078999. Ổ cứng My passport 500Gb hỏng đầu đọc

– 10/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng kêu lọc cọc cho anh Toàn – 0912344753. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) chết cơ

– 10/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Duy – 0946511333. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) đầu đọc lỗi

– 10/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0948866899. Ổ cứng Platinum 320Gb chết cơ

– 9/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0977468666. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARX) chết cơ

– 9/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuyên – 0912529952. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu từ

– 9/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0984293077. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ

– 9/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quyết – 0976883720. Ổ cứng Seagate 500Gb Format, chia lại ổ, cài windows

– 7/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Thanh – 0915228300. Ổ cứng di động 500Gb đánh rơi từ tầng 4, chết cơ

– 7/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0977067415. Ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc

– 7/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0987752645. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: SP2514N) lỗi đầu từ

– 6/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thái – 0979869597. Ổ cứng Samsung 120Gb (model: SP1213C) chết cơ

– 6/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thạo – 0942858285. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) chết cơ

– 5/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0914205899. Ổ cứng di động Western 750Gb my passport hỏng đầu đọc

– 5/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Vũ – 01696427531. Ổ cứng Samsung 120Gb (Model: SP1203N) chết cơ

– 5/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hang – 0979057264. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu từ

– 5/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0982278965. Ổ cứng Laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPVT) bad nặng

– 5/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Khánh – 01655078999. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 4/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho em Hải Anh – 0975665256. Ổ cứng Western 80Gb hỏng không nhận

– 4/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 01676351707. Ổ cứng SSD 250GB chia ổ mất dữ liệu

– 4/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Chuẩn – 0978990309. Ổ cứng máy Laptop 320gb mất dữ liệu

– 4/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Lực – 0913024190. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) bị cháy

– 4/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0964617014 ổ cứng di động ADATA 1Tb format copy đè dữ liệu

– 3/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hùng – 0969022294. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 3/3/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho chị Yến – 0919828262. Ổ cứng Seagate 320Gb đánh rơi, chết cơ

– 3/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – TP.Vinh – 0904477727. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 3/3/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Vịnh – 0989190580. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb hỏng đầu đọc

– 3/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hào – 0985146583. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 2/3/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0934358668. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MQ01ABD050) chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng.

– 2/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hãn – 0972902069. Ổ cứng Western bị gộp ổ mất dữ liệu

– 2/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0974181565. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu đọc

– 2/3/2015 Cứu dữ liệu ghost nhầm cho anh Long – 0979277604. Ổ cứng Western 250Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 1/3/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Trọng – 0966953686. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 1/3/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng 0987644987. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 1/3/2015 Cứu dữ liệu cho chú Khiên – 01239169989. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) lỗi đầu từ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *