Định dạng ổ cứng đơn giản trên Windows 8

Nếu bạn cài đặt một ổ đĩa cứng mới, hoặc muốn làm sạch ổ đĩa cũ. Việc định dạng ổ cứng sẽ giúp bạn loại bỏ tất cả các tập tin dữ liệu trên máy. Bài viết hướng dẫn bạn cách định dạng ổ cứng.

Định dạng có thể mất hàng giờ để hoàn thành, nhưng nó là một lựa chọn tốt khi bạn có một ổ đĩa mới hoặc được thừa kế mà không được định dạng đúng, một ổ đĩa bị tràn ngập phần mềm độc hại hoặc các vấn đề phần mềm khác, hoặc một ổ đĩa cần làm sạch trước khi cài đặt Windows mới.

Để định dạng ổ đĩa của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ Windows được xây dựng trong đó là Disk Management.

Chuột phải vào My Computer, chọn Manage

Nhấp chọn Disk management

Bây giờ, bạn muốn định dạng phân vùng nào của ổ cứng chỉ cần chuột phải vào phân vùng đó rồi chọn Format

Như vậy, bạn chỉ cần chờ cho đến khi hệ thống chạy format xong.

Lưu ý: Định dạng không hoàn toàn mất đi dữ liệu, nếu bạn định dạng xong mà ghi đè dữ liệu mới lên thì dữ liệu cũ sẽ hoàn toàn biến mất.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button