Cứu toàn bộ HDD Western hỏng đầu đọc

Cứu toàn bộ HDD Western hỏng đầu đọc
Bình chọn

Chị Hương – 0919925696 mang ổ cứng 250Gb (Model: WD2500AAJS) tới yêu cầu công ty cứu toàn bộ HDD Western bị hỏng đầu đọc. Ngày 25/09/2015 dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho Chị Hương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *