Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Hitachi mất dữ liệu

Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Hitachi mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Uyên – 0945809933 mang ổ cứng Hitachi 500Gb tới yêu cầu công ty cứu toàn bộ dữ liệu HDD Hitachi. Kỹ thuật kiểm tra nguyên nhân do cài đè hệ điều hành MAC mất dữ liệu. Ngày 07/07/2015 dữ liệu được bàn giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *