Cứu lại dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc

Cứu lại dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu đọc
Bình chọn

Ngày 14/09/2013 Cứu lại dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Diệm_0914789458. Ổ cứng Samsung 80G, Hỏng đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *