Cứu dữ liệu ổ Western máy bàn chết cơ

Cứu dữ liệu ổ Western máy bàn chết cơ
Bình chọn

Ngày 09/01/2013, Cứu dữ liệu ổ Western máy bàn cho Anh Vinh_0919628668. Dung lượng 320G. Ổ cứng Model: WD3200BPVT.  ổ cứng Western chết cơ và  đã can thiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *