Cứu dữ liệu ổ Sever không nhận ổ

Cứu dữ liệu ổ Sever không nhận ổ
Bình chọn

Ngày 22/06/2013, Cứu dữ liệu ổ Sever cho Anh Tuấn Anh_0988716746. Ổ Sever Model: SCSI 36G Không nhận ổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *