Cứu dữ liệu ổ Samsung ổ hỏng không nhận

Cứu dữ liệu ổ Samsung ổ hỏng không nhận
Bình chọn

Ngày 25/03/2013, Cứu dữ liệu ổ Samsung cho Anh Việt_0949931888. Ổ cứng Model: HD161GJ. Ổ Samsung 160G hỏng không nhận ổ cứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *