Cứu dữ liệu ổ Samsung Format nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ Samsung Format nhầm mất dữ liệu
Bình chọn

Ngày 08/01/2013, Cứu dữ liệu ổ Samsung Format nhầm mất dữ liệu cho Anh Điển_0985048336. Ổ Samsung dung lượng 1TB. Ổ cứng Model: HD103SJ.  Format nhầm mất dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *