Cứu dữ liệu ổ Samsung Desktop cháy mạch

Cứu dữ liệu ổ Samsung Desktop cháy mạch
Bình chọn

Ngày 30/09/2013 Cứu dữ liệu ổ Samsung Desktop cho anh Quân_0986814984. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320Gb Cháy mạch cháy cụm đầu đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *