Cứu dữ liệu ổ Samsung bị bad sector

Cứu dữ liệu ổ Samsung bị bad sector
Bình chọn

Ngày 13/04/2013, Cứu dữ liệu ổ Samsung cho Anh Tú_0968938693. Ổ cứng Model: HD322GJ. Ổ cứng Samsung 302G bị bad sector.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *