Cứu dữ liệu ổ Maxtor Bad sector

Cứu dữ liệu ổ Maxtor Bad sector
Bình chọn

Ngày 12/01/2013, Cứu dữ liệu ổ Maxtor 20G cho Anh Hiếu_0935319318. ổ Maxtor Bad sector, khách yêu cầu format ổ E.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *