Cứu dữ liệu ổ laptop Hitachi mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ laptop Hitachi mất dữ liệu
Bình chọn

Anh Thảo – 0914465982 mang ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ laptop Hitachi mất dữ liệu. Ngày 01/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *